Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) EØS-relevant tekst