Popravek Obvestila Komisije o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Turčije, Rusije, Koreje in Malezije (UL C 31, 27.1.2018)$