2007/820/EB: 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo