2007/820/EÜ: Nõukogu otsus, 8. november 2007 , Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta