Regulamentul (CE) nr. 1291/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 cu privire la aprobarea programelor de control pentru salmonela în unele țări terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a listei programelor de supraveghere a gripei aviare în unele țări terțe și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)