Uredba Komisije (EZ) br. 1291/2008 od 18. prosinca 2008. o odobrenju programa kontrole salmonele u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu programa nadziranja influence ptica u određenim trećim zemljama te o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 Tekst značajan za EGP$