Regulamentul (CE) nr. 514/2008 al Comisiei din 9 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1439/95, (CE) nr. 245/2001, (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 2014/2005, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 341/2007, (CE) nr. 1002/2007, (CE) nr. 1580/2007 și (CE) nr. 382/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1119/79