Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoţire pentru Propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesionala (ECVET) - Rezumat al evaluării impactului [SEC(2008) 442 COM(2008) 180 final]