Preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la problemele de sănătate provocate de câmpurile electromagnetice (2008/2211(INI))