2009/106/EG: Kommissionens beslut av den 6 februari 2009 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa varmförtenta metallöverdragna valsade platta produkter av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina