2009/106/ES: Sklep Komisije z dne 6. februarja 2009 o ustavitvi protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih v ognju pocinkanih ploščatih valjanih izdelkov iz železa ali jekla, prevlečenih s kovino, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske