2009/106/ES: Rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2009 , ktorým sa končí antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo ocele pokovovaných ponorením do roztaveného kovu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike