2009/106/EK: Komisijas Lēmums, ( 2009. gada 6. februāris ), ar ko izbeidz antidempinga procedūru par konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes karsti cinkotu plakanu dzelzs vai tērauda velmējumu importu