2009/106/EB: 2009 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokščių geležinių arba plieninių valcavimo produktų su metaline lydaline danga importo