Regulamentul (CE) nr. 1368/2007 al Comisiei din 22 noiembrie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat