RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI către Consiliu Raportul final al Comisiei Europene privind oportunitatea menţinerii obligaţiilor privind asigurarea de răspundere civilă profesională impusă intermediarilor în dreptul comunitar