Extinderea Acordului CE-Statele Unite ale Americii de cooperare științifică și tehnologică * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 februarie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind extinderea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))