Decizia Consiliului European adoptată cu acordul președintelui Comisiei din 1 decembrie 2009 de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate