Rezoluție a Comitetul Economic și Social European privind Catastrofele naturale