Cauza C-306/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui I.B. (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia cadru 2002/584/JAI — Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre — Articolul 4 — Motive de neexecutare facultativă — Articolul 4 punctul 6 — Mandat de arestare emis în scopul executării unei pedepse — Articolul 5 — Garanții care trebuie oferite de statul membru emitent — Articolul 5 punctul 1 — Condamnare în lipsă — Articolul 5 punctul 3 — Mandat de arestare emis în scopul urmăririi penale — Predare condiționată de returnarea persoanei căutate în statul membru de executare — Aplicare coroborată a punctelor 1 și 3 ale articolului 5 — Compatibilitate)