Întrebare scrisă P-4238/07 adresată de Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) Comisiei. Încetarea obligaţiei de a retrage terenuri din circuitul agricol în 2008