F-Le Passage: Operarea serviciilor aeriene regulate — Operarea serviciilor aeriene regulate între Agen (La Garenne) și Paris (Orly) — Anunț de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vederea unei delegări de serviciu public Text cu relevanță pentru SEE