Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o vmesnem pregledu Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (2007/2252(INI))