Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2008 aiheesta Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (2007/2252(INI))