Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 o střednědobém přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (2007/2252(INI))