Cauza C-544/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania) la 24 octombrie 2011 — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen