Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 30 aprilie 2009. Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 30 aprilie 2009.#CAS Succhi di Frutta SpA împotriva Comisiei Comunităților Europene.#Recurs - Răspundere extracontractuală - Procedură de atribuire - Plată în natură - Plata adjudecatarilor cu alte fructe decât cele menționate în anunțul de atribuire - Legătură de cauzalitate.#Cauza C-497/06 P.