Sag T-246/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 27. august 2008 — Melli Bank mod Rådet (Foreløbige forholdsregler — forordning (EF) nr. 423/2007 — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran — afgørelse fra Rådet — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed — intet alvorligt og uopretteligt tab)