Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la data de22 decembrie 2010.