2007/138/CE: Decizia Consiliului din 22 februarie 2007 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European