Întrebare scrisă P-2439/08 adresată de Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) Comisiei. Asigurarea sectorială obligatorie pentru persoanele care exercită o activitate independentă