TITJUR Hotărârea Tribunalului (Camera de recursuri) din 6 martie 2012. # Comisia Europeană împotriva Amerigo Liotti. # Recurs - Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiul de evaluare 2006 - Dispoziţii generale de aplicare - Aplicare coerentă şi concertată a normelor de evaluare. # Cauza T-167/09 P. Comisia/Liotti