Decizia 2012/281/PESC a Consiliului din 29 mai 2012 în cadrul Strategiei europene de securitate de sprijinire a propunerii Uniunii privind instituirea unui cod de conduită internațional pentru activitățile din spațiul cosmic