Întrebare scrisă E-5051/09 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Restituirea proprietăților grecești în Turcia