Regulamentul (CE) nr. 625/2008 al Comisiei din 1 iulie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume