Raport al comisiei catre Consiliu şi către Parlamentul european privind monitorizarea punerii în aplicare de către statele membre a politicii comune în domeniul pescuitului 2003-2005 {sec(2007) 425}