Întrebare scrisă E-1070/09 adresată de Jean-Claude Martinez (NI) Comisiei. Evenimente sângeroase în Madagascar