Întrebare scrisă E-6331/07 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. Încasarea plăţilor pentru companiile multinaţionale