2009/847/CE: Decizia Comisiei din 20 noiembrie 2009 de modificare a Deciziei 2005/176/CE de stabilire a formei codificate și a codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 9007] (Text cu relevanță pentru SEE)