Întrebare scrisă E-4412/07 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. Separarea proprietăţii întreprinderilor energetice în Scoţia