Întrebare scrisă E-0622/09 adresată de Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) Comisiei. Regiuni ale cunoașterii