Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, 29. mai 1989 , millega kehtestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad