Întrebare scrisă E-2046/08 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Amenajarea unui teren de golf la Son Bosc (Mallorca)