Regulamentul (CE) nr. 99/2008 al Comisiei din 4 februarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume