Întrebare scrisă E-2339/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NA) Comisiei. Încălcarea obligațiilor băncilor și Islanda