Cauza C-278/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de grande instance de Paris (Franța) la 16 iulie 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.