Regulamentul (CE, Euratom) nr. 652/2008 al Comisiei din 9 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene