Propunere modificată de Regulament (CE, EURATOM) al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi