Cauza C-446/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale civile di Modena — Italia) — Alberto Severi, în nume propriu, precum și în calitate de reprezentant legal al Cavazzuti e figli SpA, devenită Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna [Directiva 2000/13/CE — Etichetarea produselor alimentare destinate a fi livrate ca atare consumatorului final — Etichetare care ar putea induce consumatorul în eroare cu privire la originea sau la proveniența produsului alimentar — Denumiri generice în sensul articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 — Incidență]