2009/375/CE: Decizia Comisiei din 8 mai 2009 privind finanțarea unui program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor